Lijst 26 gaat voor ‘oprechte’ politiek

Een van de nieuwkomers op de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen is deze maand OPRECHT. Een naam die Lijst 26 niet voor niets heeft gekozen. Eerlijke en duidelijke politiek is de basis.

Lijsttrekker Michael Ruperti

OPRECHT is een beetje het broertje van JA21 van Joost Eerdmans, maar lijkt democratischer en transparanter qua opzet en programma-inhoud.
OPRECHT gaat terug naar échte democratie; democratie van en voor de burgers. Directe democratie door o.a. een gekozen burgemeester, een gekozen commissaris van de koningin en een bindend – corrigerend – referendum.
‘Verstandig beleid met de focus op behoud van Nederland’; is een bekende zin binnen de partij, waarmee direct wordt aangegeven dat men kritisch staat tegenover te grote Europese bemoeienis met binnenlands beleid en eigen cultuur. Lijst 26 distantieert zich van boreaal- en luchtfietsidealisme en gaat voor een realistische aanpak. De EU is een van de 5 speerpunten – of spitspunten, zoals ze het zelf noemen – van de partij. Immigratie, veiligheid, toekomst en corona maken dit ‘kwintet’ compleet.
Als programmabasis snijdt OPRECHT buiten de 5 spitspunten op haar website nog eens 15 belangrijke issues aan, want ook over zaken als milieu, dierenwelzijn, defensie, neutraliteit van instituties als (bijvoorbeeld) het OM en de NPO, machtsmisbruik door de overheid en klokkenluiders heeft men een oprecht realistische mening.
Van de 17 kandidaten die OPRECHT op haar kieslijst heeft staan, zijn een aantal geen onbekenden in de politiek. Lijsttrekker Michael Ruperti – onlangs nog te gast bij Op1 – is o.a. advocaat gespecialiseerd in militair recht. De op de 16e plaats op de kandidatenlijst staande en met meerdere dapperheidsonderscheidingen voor acties in Afghanistan onderscheiden Maurice Vissers is een van zijn ‘klanten’. Maurice Vissers is net als nummer 5 op de kandidatenlijst – Robert van den Bout – een goede bekende in de motorwereld.
Vanuit de behoorlijk gedemoniseerde motorwereld roept men al jaren om een luisterend oor in politiek Den Haag. OPRECHT zal – met genoemde bekende namen in de gelederen – ook zeker scoren bij motorrijders.

                                                                                            Maurice ‘Murphy’ Vissers en Robert ‘de Nieuwe Dominee’ van den Bout 

In het politieke spectrum staat de partij iets rechts van het midden, maar wel ‘realistisch rechts’, benadrukt oprichter en voorzitter Robert van Gemeren. Een partij waar je, zoals Van Gemeren het omschrijft; ‘met een gerust hart voor kan uitkomen in je kennissenkring, je familie, je werk, op de sportclub’. Met OPRECHT hoopt hij mislukkingen als de LPF, Trots, 1NL, VNL en het FvD te verslaan. Bij OPRECHT is volgens hem geen plaats voor narcisme, baantjesjagers, ego’s, gesjoemel met geld, machtsmisbruik, ruzies of extremisme.
Uiteraard heeft ook OPRECHT een corona-exit strategie. Duidelijk is dat men binnen de partij de corona-maatregelen als buitensporig en niet goed doordacht ervaart. Robert van den Bout vat het samen als: ‘Ik denk niet dat stoppen met leven om de dood te vermijden de oplossing is’ (!?).
Op https://www.oprecht.nu/ is niet alleen het complete partijprogramma goed te lezen, maar stellen alle kandidaten zich ook voor en wordt het onstaan en de noodzaak van de partij duidelijk uiteengezet.
Als het aan OPRECHT ligt, stemt Nederland op 17 maart ‘oprecht gemotiveerd’ op Lijst 26, want Nederland kan zoveel mooier, zoveel beter en zoveel eerlijker !
Een échte verkiezingsslogan heeft de partij niet, want eigenlijk dekt de naam OPRECHT al de hele lading !

Lijst 26….oprecht een goede keus, zeker ook voor ‘bikers’ !

Contactinformatie; info@oprecht.nu – Van Leeuwenhoekstraat 12 – 3331ET Zwijndrecht – +31 (0)78 6 191 190 en uiteraard ook te volgen op social media. (https://twitter.com/OPRECHT_partij https://www.facebook.com/OPRECHT.nu)