Stel je voor; je werkt bij de politie en bent uiteraard herkenbaar aan je uniform. Bij de politie werken zo’n 63.000 mensen. Nu blijken er twee dienders op een bureau in Haarlem een diefstal te hebben gepleegd. Ook in Breda blijkt een diender een misdaad te hebben gepleegd. Zou je het vreemd vinden als in Rotterdam nu alle politiebureaus zouden worden gesloten en dienders alleen nog ongewapend en in burgerkleding de straat op mochten. Sterker nog; de regering besluit om te dreigen met sluiting van alle politiebureaus in Nederland ten gevolge van de daden van de genoemde dienders. IK ZOU DAT HEEL VREEMD VINDEN !

Stel je voor; je werkt in de Zorg. Herkenbaar aan je shirtje van de instelling waar je voor werkt. Binnen de Zorg (een sector waarbinnen ruim 1 miljoen mensen werkzaam zijn) blijken er bij een paar instellingen een paar mensen te werken die het niet zo nauw nemen met de wet. Zou je het vreemd vinden als de regering dan niet gericht deze paar mensen aan zou pakken, maar deze instellingen compleet zou verbieden (sluiten dus) en ook al die andere mensen die in de Zorg werken zou verbieden om in het vervolg bedrijfskleding te dragen. Bovendien zet de regering als extra stok achter de deur dat als jij toch een shirtje van je firma draagt, gewoon ook jouw hele instelling of locatie wordt gesloten. Sterker nog; de regering beweert zelfs dat het aannemelijk is dat alle mensen die in de Zorg werken het waarschijnlijk ook niet zo nauw nemen met de wet als die ‘paar’ van die eerste instellingen. IK ZOU DAT HEEL VREEMD VINDEN !

Stel je voor; je bent een van die 500.000 harde werkers in de bouw. Op je overal staat het logo en de naam van de firma waar je voor werkt. Ergens in Limburg hebben een paar bouwvakkers wat emmers latex mee naar huis genomen en in Utrecht heeft een bouwvakker zelfs de werkbus met inhoud van zijn werkgever ontvreemdt. Zou je het vreemd vinden als jouw firma om die reden wordt gesloten en je beslist niet meer over straat mag in de overal van je firma……..zou je het vreemd vinden als de regering de hele bouw zou stilleggen ten gevolge van de daden van je ‘collega-bouwers’ ? IK ZOU DAT HEEL VREEMD VINDEN !

Stel je voor; je bent één van die bijna 1,3 miljoen leden van de KNVB en je speelt amateurvoetbal bij een club in Drenthe. In Zeeland wordt een grensrechter afgerost door twee amateurvoetballers en in Noord-Brabant vinden 3 incidenten plaats in de omgeving van Den Bosch. Zou jij het vreemd vinden als jij je clubtenue ineens niet meer mag dragen en de regering besluit om jouw club van verdere KNVB-deelname uit te sluiten ? Hoe raar zou het zijn als daarom ineens al het amateurvoetbal van staatswege wordt opgeheven ? IK ZOU DAT HEEL VREEMD VINDEN !

  (stel je ‘You never walk alone’ voor zonder deze sjaaltjes….ziet er toch een beetje vreemd uit)

Stel je voor; je bent een van de bijna 1.500.000 mensen die motorrijden, of in het bezit zijn van een motorrijbewijs. Je rijdt al ruim 40 jaar bij een motorclub en je bent gewoon een keiharde werker en goede vader (of moeder) voor je kinderen. Je hebt geen strafblad. Bij een paar motorclubs in Nederland rijden ook een paar mensen die zo hun eigen opvatting hebben over hoe ze hun leven inrichten door het plegen van misdaden. Hoewel in de rest van die paar clubs iedereen zich goed gedraagt, besluit de regering deze clubs helemaal te verbieden. Zou je dit vreemd vinden en zou je het ook vreemd vinden als media en woordvoerders van het Openbaar Ministerie er alles aan zouden doen om alle motorrijders van Nederland op één hoop te gooien en als deelnemers aan criminele organisaties te benoemen ? IK ZOU DAT HEEL VREEMD VINDEN………MAAR BLIJKBAAR HEEL VEEL ANDERE MENSEN NIET !!!

 (verboden colors, steeds meer clubs worden er slachtoffer van……is jouw club de volgende ?)

Stel je voor dat hoofzakelijk één politieke partij (VVD) eigenlijk de oorzaak is van de OM & mediahype tegen deze motorrijders. Stel dat van de slechts bijna 28.000 leden die deze partij telt er zich (alleen al in de top) bijna 60 schuldig hebben gemaakt aan een scala van misdragingen of misdaden (da’s dus al aantoonbaar meer dan 1%) en dat deze partij nog steeds de regerende partij in ons land is en dat onze premier lid is van deze partij. IEDEREEN HOORT DAT VREEMD TE VINDEN……MAAR BLIJKBAAR HEEL VEEL MENSEN NIET !!!!

Mark Rutte, Ard van der Steur, Ivo Opstelten, Anouschka van Miltenburg, Eric Wiebes, Ricardo Offermans, Peter Salden, Jos van Rey, Frans Weekers, Stephan Satijn, Mark Verheijen, Fred Teeven (busje komt zo), Klaas Dijkhoff, Sander Dekker, Ben Swagerman, Edith Schippers, Loek Hermans, Ton Hooijmaijers, Nurten Albayrak, Gerrit Zalm, Robin Linschoten, Ed Nijpels………en ik kan er nog minimaal 30 noemen hoor !!!

Ja; binnen motorrijdend Nederland (en buitenland) zijn ook ‘criminelen’ actief. Net als in elke groep in de samenleving ! Ja; bij een paar motorclubs zijn dat er misschien wat meer dan in andere clubs, verenigingen of groepssamenstellingen. Ja; crimineel gedrag moet altijd worden aangepakt ! Nee; crimineel gedrag van een minderheid mag nooit uitmonden in een verbod op de meerderheid !

Ik gooi ‘m er nog één keer tegenaan;  artikel 1 van onze onvolprezen Grondwet – Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

VVD, niet Vies Van Demonisering……..maar nooit in de spiegel kijkend, anders had de partij zichzelf allang verboden !!

IK VIND DIT HEEL VREEMD !

LET OP: Op de website gebruikt fotomateriaal is meestal afkomstig uit Smokey’s eigen archief. Bij gebruik van facebookafbeeldingen / foto’s doet Smokey zijn uiterste best om te achterhalen of het afbeeldingen betreft waarop auteursrecht rust. Indien niet te achterhalen plaats Smokey – indien nuttig voor het artikel – onder voorbehoud en waar mogelijk met vermelding van een eventueel achterhaalde bron. Foto’s waarop DUIDELIJK auteursrecht rust plaatst Smokey alleen in overleg en / of na betaling aan de betreffende rechthebbende. Bij geen akkoord van vastgestelde rechthebbende wordt betreffende foto direct verwijderd.