Ik vind het helemaal niet gek dat boerka – c.q. nikabverbod. Wel vind ik dat het eigenlijk helemaal niet nodig zou moeten zijn, want in een moderne samenleving anno 2019 zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat niemand zich op deze wijze op straat vertoont. Nou ja, het is er nu eenmaal en dus ben je strafbaar als je het nodig acht om je totaal onherkenbaar op bepaalde plaatsen in de maatschappij te begeven. Dit mag wat mij betreft direct worden uitgebreid naar ‘overal’ op straat en in openbare gebouwen. Niet dat het enig nut zou hebben, want er gaat niet op worden gehandhaafd. Ja echt ! De zoveelste klucht in onze inmiddels steeds vaker ontsporende rechtsstaat, waar meten met meerdere maten tot gemeengoed is verworden.

De vrouwen die de boerka of nikab dragen hebben daar – in het algemeen – helemaal geen zeggenschap over. Ze moeten wel, want ze zijn grootgebracht in een systeem van extreme vrouwonderdrukking. Ja er zijn écht anno 2019 nog landen en streng Islamitische geloofsgezelschappen waar men dit de vrouw gewoon verplicht.  Als voorbeelden noem ik maar even onze vrienden van de Taliban en de haatbaarden van de Islamitische Staat.   Boerka- en/of nikabdraagsters die het ‘kledingstuk’ dragen, waarvoor het door hun extremistisch gelovige echtgenoot is bedoeld zie je overigens niet in grote getalen protesteren. Die mogen dat natuurlijk ook niet van manlief, tenzij deze ernaast staat om zijn ‘geliefde’ voor de juiste camera te duwen en zelf ook nog wat compleet gestoorde uitspraken richting een microfoon te brullen. Wie we wel zien protesteren zijn vooral vrouwen die de gestoffeerde vuilniszak over het gelaat hebben getrokken, omdat ze héél graag willen opvallen. Met opbouwende prestaties lukt ze dat blijkbaar niet en dan rest het op deze wijze wraak nemen op je ouders,  je ex-partner en de maatschappij, of je hebt gewoon niet vooraan gestaan toen Allah – of welke god dan ook – begon met het uitdelen van hersencellen. Wie het precies zijn ? Tja, kom daar maar eens achter ! Wél herkenbaar en altijd aanwezig als er ook maar iets te verdedigen is wat in strijd is met wetgeving, bestaande cultuur of traditie is natuurlijk Sylvana Simons. Uiteraard staat zij ook nu weer op de wankele barricades en propageert nu plots deze moderne en mens onterende slavernij, terwijl ze zich recent nog juist verschrikkelijk opwond over slavernij uit het verre verleden. Hoeveel spiegels zou zij in haar huis hebben ? Kolere, Aletta Jacobs (de in 1929 overleden grondlegster van het feminisme) zou zich meermaals omdraaien in haar graf, bij het horen en zien van zoveel vrouwonvriendelijke en mensonterende onzin.

Het zijn er maar een paar honderd, lees ik dan. Waar maken we ons druk over. Tja, er zijn ook maar een paar honderd potentiële seriemoordenaars in ons land woonachtig. Zullen we daar dan ook maar niet meer op handhaven. Gechargeerd, ik geef het toe; maar het aantal mag nooit een reden zijn om dingen te mogen die bij wet verboden zijn.

Mijn held van de maand augustus is de buschauffeur van Arriva die zich op maandag de 19e in het Limburgse Stein keurig aan de wet hield en een vrouw gekleed in een nikab tot twee keer toe netjes vroeg om haar gezicht te tonen en vervolgens de politie ter plaatste verzocht, toen de dame niet aan het verzoek voldeed. Respect ook voor de politieagent (met Marokkaanse roots), die de onherkenbare medeburgster vervolgens uit de bus zette. Geen goed woord heb ik over voor het management van Arriva, dat zich aansluitend in alle bochten wrong om vooral maar niet achter de daad van hun eigen buschauffeur te gaan staan. Gadver, ben je dan een slapzak !

Ja, ook in een ziekenhuis in Utrecht is in augustus een ‘nikabster’ aangesproken en ook hier kroop het management door het stof om vooral maar de betreffende overtreedster naar de onzichtbare mond te praten. Mevrouw diende zelfs een officiële klacht in. Toch een beetje bewust door rood licht rijden en dan over de bekeuring gaan klagen en……verdomd; dan ook nog als reactie krijgen: ‘Mevrouw U heeft gelijk, voor U betekent rood feitelijk gewoon groen, sorry – sorry – sorry !’

In steeds meer landen wordt dit verbod geheel of gedeeltelijk ingevoerd. Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Italië, Spanje, België, Zwitserland, Marokko en Tunesië, om er maar eens een paar te noemen. ‘De volledige sluier vertegenwoordigt alles wat Frankrijk instinctief verwerpt. Het is een symbool van slavernij van de vrouw en de standaard voor extreem fundamentalisme’; lichtte parlementsvoorzitter Bernard Accoyer bij de invoering in Frankrijk in 2011 toe. ‘Mutti’ Merkel verwoordde het als volgt; ‘ik beschouw de volledige sluier als een groot obstakel voor de integratie. Daarover ben ik heel duidelijk. Het verhindert de non-verbale communicatie’.

De wet geldt dus voor iedereen die zich onherkenbaar op bepaalde plaatsen bevindt en weigert zijn gelaat te tonen. Bivakmuts of integraal helm, iedereen vindt het normaal dat je deze afdoet of afzet in het dagelijkse sociale verkeer. Doe je dat niet, dan ben je verdacht en/of strafbaar. Datzelfde geldt natuurlijk voor de boerka en de nikab. Zelfs zonder de hele achterliggende geloofs- en cultuurdiscussie. Uiteraard vullen we dat in polderend Nederland weer anders in, want in het land der blinden blijft eenoog koning.

Nee, ik ben geen Islamofoob…..of wat voor foob dan ook ! Het kan me geen ruk schelen in wat of in wie je gelooft. Het is me worst wat je achter je eigen voordeur doet en of je huidskleur bruin, zwart. geel of blank is. Wel verwacht ik dat je je houdt aan de wetten en (soms ongeschreven) regels in dit land. Het elkaar aan kunnen kijken, non-verbaal met elkaar kunnen communiceren, zien met wie je te maken hebt, is een wezenlijk onderdeel van onze vrijheid en onze Westerse cultuur !