POSTBUS 52 – DE RIJKS(R)OVERHEID

Dit betreft een gecombineerde oproep van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Economische Zaken, het Klimaat (EZK), het Ministerie van Financiën (Fin), het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

OPROEP AAN:

  • Gepensioneerden
  • Langdurig werklozen
  • Actueel uitkeringsgerechtigde Wajong, bijstand of andere lage uitkeringstrekkers
  • Langdurig zieken
  • Financieel minder bedeelde gehandicapten

(bovenstaande geldt voor zover het personen met alleen de Nederlandse nationaliteit betreft)

Vriendelijk verzoeken wij U – mocht U tot een van deze groepen behoren – zich te melden bij een van de in ons Postbus 52 spotje genoemde verzamelpunten. (ook hotels van de ketens Van de Valk, Bastion, Best Western en Bilderberg doen mee aan deze verzamelactie)

Na kosteloze inschrijving (van welk geld zou U het tenslotte kunnen betalen) krijgt U ‘gratis’ kost en inwoning gedurende 3 volle dagen en nachten. Tijd genoeg om eventueel afscheid te kunnen nemen van geliefden en nabestaanden én om eventueel tot uw huishouden behorende huisdieren elders onder te brengen.

Nog nagenietend van uw door de overheid bekostigde weekendje weg, krijgt U op de 4e dag van uw verblijf de keus tussen meerdere – uiteraard duurzame – humane mogelijkheden van levensbeëindiging. Vriendelijk verzoeken wij U aanvullend uw te verlaten woning of andersoortige verblijfplaats netjes achter te laten, zodat de overheid geen extra kosten hoeft te maken bij het toekennen van uw voormalige woonruimte aan nieuwe Nederlanders.

Als ‘kabinet’ bedanken wij U voor uw middels uw stembiljet uitgebrachte steun aan ons ‘inhumane’ beleid van de afgelopen 14 jaar. Niet slim natuurlijk, maar het komt ons nu prima van pas !

Aanvullend het verzoek aan boeren, vissers, horeca-exploitanten en kleine ondernemers die nóg niet tot een van genoemde groepen behoren om toch alvast wat kleine spulletjes in te gaan pakken. Je weet maar nooit.

Namens de Nederlandse regering, teken ik:

 

Koning Willem-Alexander , Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau (aka Prins Pils)

Deze boodschap van de overheid is mede mogelijk gemaakt door Kuipers – Rutte Zorgproducties, De Jong Woningbouw en Kaag Evenementen. Zoals het ‘Simplisties Verbond’ al ooit zei: ‘Wij zijn er om U geheel tevreden !’