We hebben het weer gehad: Prinsjesdag 2022 en daarna weer die populaire meerdaagse tv-show, die we voor het gemak maar gewoon ‘politieke beschouwingen’ zullen noemen. Cabaret, toneel, drama en science fiction in een lugubere show zonder bevredigend einde. Nee hoor, Rutte IV blijft gewoon zitten. De Houdini onder de politici – Mark Rutte – komt voor de zoveelste keer vrij makkelijk en ongeschonden uit de strijd. Dat kan toch écht alleen in Nederland.

Nederland: Het enige land waar Hutu’s naast Tutsi’s wonen. Waar een Rus gewoon in dezelfde straat als een Oekraïner woont. Waar een Syriër koffie drinkt bij zijn Joodse buurman. Waar een Somalische homofiel in de tuin zit bij zijn Iranese buurman. Waar een Nederlander….oh nee; die moet nog even wachten op een eigen huis.

Nederland: Het enige land met gratis zorg voor asielzoekers, Oekraïners en andere ontheemden terwijl de zorgpremie voor autochtonen jaarlijks blijft stijgen.

Nederland: Het land waar we precies weten hoe regeringen in andere landen het moeten doen, maar we totaal de spijker misslaan als het om binnenlandse politiek gaat.

Nederland: Het enige land met maar liefst 21 partijen in het parlement, de Tweede Kamer. VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, FvD, Christen Unie, SGP, JA21, BBB, Denk, Volt, Groep Haga, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, 50+ en BIJ1. Daarbij wel even aantekenen dat 50+ en Fractie Den Haan eigenlijk dezelfde éne zetel en persoon betreffen. Als 50+ is de partij feitelijk verdwenen en dus zijn er 20 partijen over. Belachelijk veel en ook belachelijk veel eenman (c.q. eenvrouw) partijen.

Nederland: Het enige land waar partijen met extreem grote winst gedurende de verkiezingen toch geweerd kunnen worden uit de regeringscoalitie.

Nederland: Het land waar volgens de hokjes plaatsers de PVV extreem rechts en de Socialistische Partij extreem links is. Het land waar juist die twee partijprogramma’s in de vaderlandse politiek het meest op elkaar lijken. Verklaar dat dan maar eens !

NOTE: Nog altijd is de PVV één van de grootste partijen van Nederland. Ik snap ook vandaag nog niet het mislukken van die rare regeer-gedoogconstructie uit 2010, toen de PVV logischerwijs wel mee moest regeren na gigantische zetelwinst. Anno vandaag – 2022 – acteert Geert gewoon wéér in de oppositie. Onbegrijpelijk en helaas ook zonder enig resultaat als het om behaalde verkiezingsbeloften gaat. Ik heb Geert een paar keer ontmoet. Handje geschud en de gebruikelijke verplichte woorden gesproken; ‘aangenaam – mooie dag vandaag – alles goed’. Niks mis mee, kwam en komt heel betrokken over. De oude fractievoorzitter van de PVV in het Europees Parlement ken ik wat beter. Barry Madlener. Een oud Pim-volger gedurende het begin van Leefbaar Rotterdam. NEE, ik heb nog nooit PVV gestemd, maar JA; ik zou het toejuichen als de PVV deel zou uitmaken van de regering. Ik zou het zelfs niet erg vinden als Geert de volgende premier wordt.

Nederland: Het land waar anderen dus bepalen in welk hokje jij thuishoort ! Sodemieter op met je hokjes en je verdeeldheid. Ik ben niet links en ik ben niet rechts. Ik ben niet gezagsgetrouw, maar ik ben ook geen voorstander van helemaal geen regels. Ik ben voor gelijkheid, maar tegen zelf-discriminatie en anderen bevoordelen juist omdat ze anders zijn. Ik ben voor rechten, behalve als ik daarvoor gedwongen wordt om ook plichten uit te oefenen die nergens op slaan. Ik ben voor vrijheid, zolang je daar geen anderen mee benadeelt. Ik ben tegen hokjes, tegen stigmatisering, tegen manipulatie, tegen machtsmisbruik, tegen crimineel politiek gedrag. Ik ben voor Europese samenwerking, maar tegen Europese hiërarchie. Ik ben tegen Rutte IV, zoals ik ook tegen Rutte I, II en III was.

Nederland: Het land waar het volgens Den Haag altijd de schuld van ‘die ander’ is.

Nederland: Het enige land waar de partijvoorzitter van de partij die super verrassend de grootste partij wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 nog diezelfde avond zijn ware gezicht laat zien.

NOTE: Ja, ook ik heb toen op die 20ste maart op het Forum voor Democratie gestemd en ook ik had daar diezelfde avond – na die vreselijke braltoespraak van Baudet –  al gelijk ontzettend veel spijt van. Het zijn tot de laatste verkiezingen in 2021 overigens de enige verkiezingen geweest waar ik van de trouw aan ‘mijn’ partij ben afgestapt en voor een andere partij heb gekozen. In 2002 had ik op zeker op Pim gestemd, maar de afloop van dat verhaal kennen we helaas.

Nederland: Het enige land waar je niet meer gewoon jongen of meisje kunt zijn, maar automatisch onderdeel uitmaakt van de LHBTIQ+ generatie (lesbisch, homo, biseksueel, transgender, intersekse-conditie, queer en anderen). Gewoon ‘man’ of ‘vrouw’ is zooooo twintigste eeuw !!! Mafklappers !

Nederland: Het enige land dat aan ieder land of volk met graagte voor wat dan ook excuses aanbiedt en gelijk de portemonnee trekt. Nou ja, iedereen: Uitgezonderd natuurlijk slachtoffers van (binnenlandse) toeslagen affaires, coronafaillissementen en aardbevingsslachtoffers.

Nederland: Het enige land waar het alsmaar onveiliger wordt op straat, maar waar wordt bezuinigd op veiligheid. Waar alsmaar meer zorg nodig is door een ouder wordende vergrijzende bevolking, maar waar het nieuwe Integraal Zorg Akkoord de zorg verder probeert af te bouwen.

Nederland: Het land waar de ‘deugers’ anderen uitsluiten, omdat ze anders denken en andersdenkenden omarmen omdat ze willen ‘deugen’. Kan het tegenstrijdiger ? Deugen betekent (o.a.): Braaf zijn !

Nederland: Een van de weinige landen waar de regering juist problemen creëert, in plaats van ze op te lossen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan…..

Nederland: Wat een gruwelijk zooitje hebben we er van gemaakt.