Feitelijk een spelletje in een alweer vergeten televisie jeugdprogramma, waarbij kinderen muntjes moeten zien te vinden in een tot modderpoel omgetoverde douchecabine. Niet alleen deze kinderen waren echter op zoek naar de muntjes. Inwoners van Afrika en Azië leken en lijken massaal op weg om mee te komen grabbelen in onze West-Europese douchecabine.

Grof geschat is toch zeker 70% economisch vluchteling; voor het hele gezin kunnen ze 1500 euro per persoon aan de betreffende ‘mensensmokkelaar(s)’ betalen. Hoewel…..het hele gezin; moeders en ‘de kids’ worden vaak thuisgelaten om het erfgoed te beschermen. Goed gekleed komen ze aan op hun bestemming, waar ze direct via hun IPhone het genoemde thuisfront in kunnen lichten. Gelukzoekers !!!! De hedendaagse vluchteling is vaak geen uitgemergelde, doodzieke zielenpoot meer, maar een modern geklede en van een dikke portemonnee voorziene ‘golddigger’. De gaande zijnde exodus lijkt niet meer gebonden aan armoede, natie of oorlogsomstandigheden. Iedereen zet koers naar het Noorden en ‘toevallig’ is 97 procent moslim. Ja, de Arabische lente heeft nogal wat teweeg gebracht; Libiërs, Jemenieten, Tunesiërs, Egyptenaren…alle ANWB-palen wijzen richting Europa. Somaliërs, Irakezen, Iraniërs, Koerden….en ander minder bedeelde Afrikanen en Aziaten, die deze optie eerder nog niet hadden overwogen, reizen met – of in het kielzog – hen mee. Alle hieraan klevende gezondheidsrisico’s nemen we en  passant maar voor lief. Hoe lang zal het duren voor ziektes – welke hier bijna niet meer voorkomen – weer welig zullen tieren. Malaria, tuberculose…..HIV..ebola….of nog erger !! Syriërs zijn ‘hot’ en er zijn er ruim 22 miljoen, dus de fabrikanten van opblaasboten, tenten en slaapzakken hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Tuurlijk, ik wil er voor geen goud wonen. Een land dat al dik 60 jaar een broeinest is van klassenstrijd, onderdrukking en nodeloos moorden. Een bedenkelijk resultaat van interventie en bemoeienis van grootmachten als Rusland en Amerika. Uiteraard willen al die mensen een beter toekomst, maar ligt die écht hier…..in een andere wereld, in een totaal andere cultuur ? Zogenaamde ‘uitreizigers’ die in Syrië gaan strijden, worden als levensgevaarlijk gezien bij terugkomst in Nederland. Dit overigens zonder te weten voor of tegen wie ze daar hebben gevochten. Syriërs die hun hele leven al ‘vechten’ en ‘lijden’ mogen echter – zonder enige serieus te nemen screening van de Eems tot het zeegat bij Breskens ons land binnen komen. Het is volk dat geweld ademt, meestal overigens noodgedwongen. Geen ‘medelanders’ dus die zich moeiteloos aan de vrije Westerse cultuur zullen gaan aanpassen.

Syriërs zijn in zeer korte tijd opgeklommen tot topcriminelen in de drugsscene. Gebruik van vuurwapens is daarbij meer regel dan uitzondering. Het maakt het alleen maar moeilijker om échte vluchtelingen te onderscheiden van gelukzoekers en criminelen. Isis is nog steeds redelijk groot in Syrië en aangrenzende landen. Waar zouden al die crimineel verkregen miljoenen naar toe gaan ? Denk je nu werkelijk dat deze gelden gebruikt (gaan) worden om infrastructuur te verbeteren en een gezond werk- en leefklimaat te scheppen voor de eigen bevolking ? Bedenk wel dat deze criminelen er alleen maar bijkomen ! Allochtone en autochtone ‘Marokkanen‘ gaan nu niet op hun lauweren rusten hoor, maar worden alleen in gewelddadigheid door deze nieuwe maffia overtroffen.

Wat beweegt deze mensen om massaal ‘goed’ te betalen voor een schurftige plaats op een als gatenkaas uitziende afgekeurde zeesleper, een discutabele opblaasboot, of de vrachtruimte van een niet apk-gekeurde vrachtwagen. Ze willen werk, een huis en een toekomst, roept links Europa in koor. Waarom drijven er dan geen bootjes gevuld met wanhopige Limburgers op de Maas richting de Europoort. Waarom hoeft de Nationale Politie dan niet de laatste vrachtwagens – van een bijna failliete transportonderneming uit Roermond – gevuld met jonge Geleense gezinnen ergens tussen Eindhoven en Breda voor controle aan de kant te zetten (?). O nee, die wonen hier al……en dan mag je gewoon verrekken natuurlijk !!! Beetje gechargeerd, (dat geef ik toe) maar inmiddels zijn we in Nederland zo bang geworden om ook maar iemand die van buiten onze landsgrenzen te discrimineren (lees; beoordelen), dat we als gevolg hiervan dagelijks onszelf tekort doen. Altijd alles maar bekijken uit het oogpunt van de vluchteling, waar hij of zij ook vandaan komt, om welke reden en met welk doel dan ook. Het is niet objectief meer, het is niet reëel meer en het is zeker niet meer waar ‘het volk’ achterstaat. Een vluchteling die hier notabene doorgaans gaat leven volgens de regels, cultuur en opvattingen van het land waaruit hij of zij is weggevlucht.

Vooroordelen heb je als je je mening niet op feiten baseert en discriminatie houdt toch in dat je in gelijke gevallen onderscheid maakt. Even wat feitjes dan maar, géén vooroordelen dus: Van de criminelen waar onze eigen politie mee te maken krijgt is bijna 80% allochtoon, of van allochtone afkomst. Van die groep is ruim 80% van Marokkaanse afkomst. Is het dan echt zo vreemd dat je deze mensen anders tegemoet treedt dan autochtonen. In onze penitentiaire inrichtingen bestaat de bevolking voor 65% uit Marokkanen. Antilianen gaan hier voor ‘zilver’ en ‘brons’ wordt gedeeld door overige allochtonen. Onze eigen boeven vallen niet eens in de prijzen. Feitelijke getallen die zelfs nog stukker erger worden als je het in procenten gaat omrekenen naar grootte van de betreffende bevolkingsgroep in ons land. Dat is dus geen discriminatie, dat zijn dus geen vooroordelen……dat zijn feiten !! Alles terug- en omrekenend naar procenten zijn er zo nog veel meer (misdaad)feiten te noemen: Oostblokkers plegen winkeldiefstallen, Chinezen kunnen niet autorijden, bejaarden rijden in een scootmobiel, blanke mannen hebben vaak te maken met kinderporno, Bulgaren en Roemenen zijn zakkenrollers, één op de zes Antilianen is in het bezit van een vuurwapen, Somaliërs zijn viespeuken en Marokkanen plegen veel woninginbraken. Dit uiteraard gebaseerd op het in ons land verblijvende respectievelijke smaldeel uit deze landen. Het zijn dus zaken waarop deze bevolkingsgroepen beduidend hoger scoren dan autochtonen. Het wordt pas discriminatie als je deze feiten op hele groepen gaat plakken. Niet alle Marokkanen zitten in de bak, omdat ze een woninginbraak hebben gepleegd. Ik ken er genoeg die een normaal leven leiden. Mensen als Ahmed Aboutaleb (wat mij betreft een ideale premier van ons kikkerlandje) Asis Aynan, Ali B. en Najib Amhali, maar ook een hele rij Marokkaanse en tweede/derde generatie journalisten, sporters, wetenschappers ,  acteurs en arbeiders zoals U en ik. Legio Marokkanen willen net als U en ik alleen maar het beste voor hun gezin en zichzelf in een wereld waarin men elkaar en elkaars denkbeelden respecteert. Uiteraard geldt dit ook voor andere allochtonen. Het probleem is echter dat politici, machthebbers, de linkse colonne, gemanipuleerde en manipulerende media al in de ‘discriminatiestress’ schieten, zodra je gewoon de kale feiten durft te benoemen. Precies dat zorgt voor de tweedeling….precies dat is olie op het échte rechtse vuur….precies dat ontbreken aan de bereidheid om de feiten onder ogen te zien en juist die als uitgangspunt van de discussie te nemen (met hoor- en wederhoor) werkt en speelt racisme en fascisme in de hand. Mensen die het gewoon ‘feitelijk’ willen bekijken, worden direct als racist of neonazi weggezet.

Nog wat feitjes ?? Onverenigbare culturen botsen…..nu, vroeger en in de toekomst. Nog meer vluchtelingen legt een nog zwaardere druk op ons toch al afbrokkelende zorgstelsel (waar dus vooral onze autochtone bevolking slachtoffer van is), onze veiligheid en de bewoonbaarheid van ons toch al dichtbevolkte land. Een sociale huurwoning is binnenkort alleen nog maar weggelegd voor een vluchteling. Nederlanders worden de dure vrije sector in gedwongen. Wat te denken van de werkeloosheid en het daaraan hangende uitkeringsstelsel. Hoeveel moeten we nog van onze eigen pensioengelden gaan inleveren ?                                                                                                                                                                                        Fijn he, die Euro, dat ene Europa, die open grenzen, die graaicultuur in gegoede kringen. Hebben we allemaal zelf gewild, zeggen onze gelegaliseerde criminelen in Den Haag. Nee hoor, ik was tegen de Euro, tegen dat ene Europa, tegen de opheffing van grenscontroles en tegen liberaliseringen in de private sector…..ik niet alleen, de meerderheid van onze bevolking !!!!

Filmpje gezien van vluchtelingen die voedselpakketten weigeren, omdat deze Halal zouden zijn ? Jaja, ik spring van de hak op de tak, maar wie goed leest ziet echt het verband wel. Artikel gelezen over dat moslimmeisje dat is verdronken, omdat mannelijke omstanders ingrijpen door haar familie onmogelijk werd gemaakt……haar aanraken zou onrein zijn ?! Ja, dan kan je beter verzuipen toch ? Beelden gezien van het Zweedse Malmö, waar moslimradicalen nu al bijna de dienst uitmaken ? Berichten gelezen over de gigantische groei van verkrachtingen in het altijd zo vredige Zweden ? Verkrachtingen gepleegd door – feitelijk bewezen – jonge allochtone mannen ! Film gezien van de jonge weldoorvoede Ghanees, die omringd door andere jong en sterk ogende ‘vluchtelingen’ luidkeels klaagt over het gebrek aan luxe in ‘zijn’ tent. Tevens scheldend op de in zijn ogen vieze Irakees die hij als tijdelijke buurman heeft ??? Ja, gezien of gelezen ? Dan heb je flink moeten zoeken, want het zijn beelden en teksten die onze media liever niet breed ventileren.

Culturen waar men nog nooit van gelijkheid en normale rechtspraak heeft gehoord dobberen Europa binnen. Eerst nog gelijkmatig, daarna af en toe wat grotere golven…..maar inmiddels een constant beuken op onze landsgrenzen. Ook zo’n meelij met de autochtone bewoners van de zuidelijke kuststreken in Italië en Griekenland…..(?) met de inwoners van plaatsen als Calais, die hun lokale economie en infrastructuur al vernietigd weten (?), dankzij de aanhoudende stroom van vluchtelingen. Ja, ook heel veel meelij met onschuldige kinderen, die volkomen nutteloos de dood vinden in het water van de Middellandse Zee. Politici en machthebbers (en media) blijven maar duwen op emotie, verantwoordelijkheid en solidariteit. Precies de woorden waar ze zelf ver van verwijderd proberen te blijven. Nogmaals, het grootste gedeelte van deze nieuwe Europeanen bestaat uit jonge gezonde mannen, met genoeg geld op zak. Geld en lichaamskracht welke ze ook in hun eigen economie zouden kunnen investeren. Een eigen economie die overigens door dit ‘wegtrekken’ ten dode is opgeschreven. Europese culturen gaan verwateren, gettovorming zal in steeds meer steden toenemen. Normen en waarden komen onder grote druk te staan en binnen 30 jaar is de Islam de grootste levens beschouwende stroming binnen ons – maar ook binnen andere Westers Europese – land(en). In 2050 leven onze kinderen in een totaal andere wereld. Terug in de tijd………als we niet eindelijk de blinddoeken afdoen en als een speer het roer omgooien. Is dat dan misschien de opzet van dit alles…..een nieuwe Islamitische wereldorde ??

WWIII komt eraan, de tegenbeweging is in Duitsland al een feit. Niets hebben onze politici en wereldleiders van de geschiedenis geleerd. Weer worden media misbruikt om meningsvorming te bepalen. Weer trappen we er in !!

Ja, we hebben het zelf gedaan. Na WWII al snel het kruitvat zelf geplaatst in het Midden-Oosten en daarna eigenlijk steeds op allerlei manieren discutabele dictaturen gesteund, vernietigd, tegen elkaar uitgespeeld, weer gesteund en nog maar eens vernietigd. Waarschijnlijk denkt iedereen nu dat ik PVV-stemmer ben……voorop loop in ‘Die III Welle’, of minimaal sympathiseer met rechts Nederland. Niets van dit alles is waar; ik ben in hart en nieren een CPN’r. Een heuse Marcus Bakker fan. Nu dus een ‘vast’ stemmer op de Socialistische Partij. In de ogen van voor- en veroordelend Nederland dus eigenlijk een linkse rakker. Mijn credo was en is: ‘Iedereen op deze wereld heeft evenveel recht op geluk’, of in de woorden van de betreurde Thé Lau: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. Ik ben echter ook realist. Ik sluit mijn ogen niet voor cultuurverschillen en harde feiten. Ik heb een hekel aan het stigmatiseren en demoniseren, waaraan met name links Europa en ‘haar’ media zich massaal schuldig maken. Ik luister ook graag naar de ander ! Pim was geen nieuwe Adolf, zoals zij ons wilden laten geloven. Veel van zijn uitspraken en conclusies sneden wel degelijk hout. Geert weet het allemaal wat minder te onderbouwen, maar ook hij kraamt niet alleen onzin uit. Niet alleen links heeft gelijk, niet alleen rechts heeft gelijk…..de realiteit ligt toch echt meer in het midden. Ik leef in goede harmonie met de meeste mensen van allochtone afkomst die ik ken; als buur, streekgenoot, landgenoot, collega of zelfs familielid. Mensen zoals jij en ik, niks mis mee……medeburgers van Turkse, Marokkaanse, Poolse, Servische, Kroatische, Somalische, Irakese afkomst. Ik heb echter ook in compleet door Somaliërs geruïneerde huurwoningen gestaan. Ben op visite geweest bij Turken, waar de Grijze Wolven vlag (Bozkurtlar) prominent aan de muur hangt. Oog in oog gestaan met Marokkaanse jongeren die de buurt terroriseren. Het fascistische verhaal aangehoord van radicale moslims in Nederlandse steden.

Het zijn culturen met een achterstand in denken en doen, hoe je het ook wendt of keert. Gelukkig zijn veel van de mensen die uit deze culturen komen slim genoeg om die achterstand snel in te halen en/of zich aan te passen, maar krijgen ze hier juist door hun verlaten cultuur de kans weer niet voor. Feiten en cijfers tonen duidelijk aan dat we onze Westerse cultuur aan het verkwanselen zijn.

Natuurlijk moeten échte vluchtelingen altijd geholpen worden. Natuurlijk moeten we slecht draaiende economieën de helpende hand bieden. Natuurlijk moet ‘humaan’ het woord blijven waar het om draait. Daar heeft deze exodus echter helemaal niets mee te maken !!! Opvang in- of zo dichtbij mogelijk de eigen woon- of verblijfplaats. Gerichte economische hulp (dus niet discutabele regimes een blanco cheque sturen). Een menswaardige toekomst realiseren daar waar het nodig is. Dat zijn de enige juiste oplossingen !!! Democratie exporteren inplaats van dictatuur importeren en als we daar dan toch bezig mee zijn, graag échte democratie !! Democratie dus waarin het volk beslist. Niet de democratie die we nu ‘genieten’, waarin graaiers en machtswellustelingen de wil van het volk aan hun spreekwoordelijke laars lappen. Controle op wie we waar en wanneer toelaten is ook heel belangrijk. Geen open grenzen, geen ‘kom maar binnen met je knecht’. Wel een goede screening, waarin échte vluchtelingen, échte hulpbehoevenden direct gescheiden worden van gelukzoekers en mensen die met discutabele aspiraties deze kant opkomen.

Ook nu wil Nederland weer het braafste jongetje van de klas zijn. Het lijkt er op dat politieke partijen over elkaar struikelen om maar aan te tonen hoe goed ze het voorhebben met de nieuwe Nederlanders. In veel andere landen begint men langzaamaan wél het licht te zijn, of had met het licht al eerder aangedaan. Australië (een heel werelddeel) houdt de grenzen pertinent gesloten, met als resultaat dat op de bootjes deze bestemming inmiddels uit de TomTom is verwijderd. Ook een aantal Aziatische landen sluiten langzamerhand hun grenzen. Europese landen, die al eerder geholpen zijn door de ‘rijke landen’, plaatsen hekken, intensiveren grenscontroles of sluizen de vluchtelingenstroom versneld door naar West-Europa. Poetin lacht zich een krul in zijn communistisch dictatoriale penis. De Europese verloedering speelt vooral hem en zijn Chinese bondgenoot in de kaart.

Toch nog even iets wat mij ook alsmaar meer gaat storen; die misselijk makende geitenwollensokkencultuur. Gebruik niet het woord zwart, Turk, neger, buitenlander of knoflookvreter, want de kans dat je door ‘eigen volk’ publiekelijk als racist aan de schandpaal wordt genageld is groot. Heb het niet over ‘die baarden’, want de advocaten staan te dringen om je strafrechtelijk te kielhalen. Aan de andere kant moeten we gelaten accepteren dat we zelf worden uitgemaakt voor kaaskop, bleekscheet, slavenhandelaar, ongelovige en varkenskop, zonder dat ook maar iemand de moeite neemt om een belerend vingertje op te steken. Nee, we moeten vooral iedereen met een andere achternaam dan Jansen of Klaassen blijven pamperen……..ga zo door mensen !!!!

Begrijp me goed; ik heb respect voor iedereen die dat ook voor mij heeft. Iedereen mag van mij geloven in welke god, of in welk ideaal dan ook. Vervelend ga ik het pas vinden als mensen mij hun ideaal of hun god willen opdringen en daar zelfs geweld voor gebruiken. Ik ben niet jaloers op vluchtelingen. Ik voel wel degelijk mee met de groep échte arme sloebers, die oprecht hopend op een betere toekomst zelfs het leven van hun kinderen in de waagschaal stellen. Verbaasd ben ik wel over al die ‘ach en wee’ roeptoeters. Roeptoeters die wel ruim vijftig jaar hun mond hielden als Palestijnen werden afgeslacht, hulpgeroep van Koerden negeerden, zwegen als minderheden in alle eerder genoemde landen gemarteld en gediscrimineerd werden. Selectieve verontwaardiging ! Verbaasd ben ik over al die mensen die decennia hebben gestreden voor gelijke rechten…..voor vrouwenrechten. Verbaasd dat ik al die mensen niet meer hoor nu andere culturen in ons land gewoon door gaan met vrouwenonderdrukking en geweld achter de voordeur bij allochtone gezinnen hoog in de misdaad top-10 staat. Verbaasd ben ik als een algemeen zeer gerespecteerd journalist als Arnold Karstens eerst jaren de hemel word in geprezen, maar wordt neergesabeld door links Nederland, zodra hij de wijze van hulpverlening durft te bekritiseren.  Toch een ervaringsdeskundige pur sang !!

Op naar de volgende Apocalyps dan maar, daarna weer een jaartje of 75 uithuilen en puinruimen en dan gewoon opnieuw de blinddoek voor. Geschiedenisles maar afschaffen, daar leren we toch niets van !! Ach wie weet; misschien komt de verwachte (wereld)brandstichting wel ineens uit heel andere hoek. Met machthebbers als Trump, Kim Jong-Un, Erdogan en Xi Jinping kan het alle kanten op ! Vergeet daarbij niet het bedrijfsleven (vooral de 50 grootste wereldondernemers) en de maffia met al haar varianten, want hun vinger in de pap gaat zelfs politieke invloeden te boven.

Conclusie en/of moraal van het verhaal: Als links Nederland nu eens wat meer naar de feiten gaat kijken en rechts Nederland ook eens als uitgangspunt neemt dat alle wereldburgers evenveel recht hebben op geluk, is er een basis om er samen uit te komen. Niet zomaar klakkeloos de media na papegaaien en vooral het ‘hele verhaal’  vertellen ! Ja, échte hulpbehoevenden ALTIJD helpen. Nee, niet voor zomaar iedereen die een beetje zielig kijkt de rode loper uitrollen. Nee, nooit kinderen het slachtoffer laten worden van welke strijd dan ook. De wereld is rijk genoeg voor alle wereldburgers, nu nog leiders vinden, die deze rijkdom niet alleen gebruiken om zichzelf te verrijken, maar juist om deze eerlijk te delen !