OMG’s

Het jachtseizoen is weer open

The Bikers Code:

Vrijheid, nooit opgeven, wees eerlijk en oprecht, bescherm hen die bescherming nodig hebben, ‘give respect to get respect’, geen NSB-praktijken, ‘brothers for life’, geniet zoveel mogelijk van het leven, wees goed voor mens, dier en natuur en vooral:
RIDE TO LIVE – LIVE TO RIDE

Maar zijn ze nu echt zo gevaarlijk

Vrijheid, broederschap, respect en zelf mogen beslissen wat goed of kwaad voor je is. Daar is het ooit mee begonnen bij – de nu door onze regering als 1% of OMG’s (Outlaw Motorcycle Gang) betitelde – motorclubs als Hells Angels. Betiteld door onze regering en/of media, want ten onrechte wordt aangenomen dat deze clubs zichzelf deze bedenkelijke status hebben aangemeten. De buitenwereld is hiervoor dus verantwoordelijk, al hebben de betreffende clubs zichzelf de 1%-status inmiddels wel als soort ‘geuzennaam’ eigen gemaakt. Smokey’s Disciple merkt op dat waar bij alle soorten groeperingen die zich qua gedrag, uiterlijk, of gedachtengoed positief of negatief onderscheiden van de grauwe massa ‘gelukkig’ nog steeds sprake is van onschuldig zijn totdat schuld is bewezen, dit niet geldt voor motorrijders en met name niet voor ‘bikers’ die member zijn van een van de 1%-clubs, of clubs die daar in uiterlijke vorm op lijken. Waar bij rellende hooligans, verkrachtende asielzoekers, stelende bankiers, door Allah gedreven ‘bomgordeliers’, Marokkaans straattuig en corrupte politici het gedrag gelukkig nog altijd niet tot groepskenmerk wordt gegeneraliseerd, is dit zo geprezen mensenrecht blijkbaar niet van toepassing als er ook maar enige link kan worden gelegd naar het berijden van een gemotoriseerde tweewieler, samengaand met het dragen van een clubnaam op de rug.

De in 1948 in de Amerikaanse staat Californië opgerichte Hells Angels Motorcycle Club is ‘by far’ de bekendste onder de – zo genoemde – Outlaw Motorcycle Gangs. Vooral ex-WWII-militairen, die door hun oorlogservaringen teleurgesteld waren in de maatschappij, keerden zich op deze wijze af van bestaande normen en waarden. Of de naam afkomstig is van een luchtmachtonderdeel (Flying Fortress bomber group), of van een in 1930 geproduceerde gelijknamige film is nooit helemaal duidelijk geworden. Door de meesten wordt Sonny Barger genoemd als de Godfather van de HA. Otto Friedli schijnt weliswaar de naam Hells Angels Motorcycle Club als eerste te hebben gebezigd, maar Sonny is zonder twijfel degene die van de Hells Angels een échte club heeft gemaakt. De mainpatch (deadhead) is door hem ontwikkeld. Kenmerkend voor deze club – en andere vergelijkbare OMG’s – is dat de leden formeel gezag en regels niet erkennen en hun eigen regels willen hanteren. Inmiddels zitten de Hells Angels chapters – of charters – over de hele wereld. De club heeft honderden charters en supportclubs en groeit nog steeds, ondanks de vele 1% – of OMG’-clubs die er inmiddels bij zijn gekomen. Support Your local 81 is een bekende spreuk in MC-land. De Red Devils MC is de grootste supportclub van de HELLS ANGELS MOTORCYCLE CLUB. Meer weten ? www.hellsangels.nl/ of http://www.hamcr.nl/
Hells Angels MC is na een jarenlange juridische strijd in december 2020 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden definitief verboden.

 

In 1990 is de Satudarah Motorcycle Club opgericht door een aantal (hoofdzakelijk) Molukse vrienden uit Moordrecht. Als motorrijders noemden zij zich ‘erfgenamen der Molukse krijgers’ De clubkleuren zijn zwart en geel en het beeldmerk van de club is een Alfoerse krijger; Satu darah, hetgeen in het Indonesisch/Maleis één bloed betekent. Maluku is als onderdeel van de colors een eerbetoon aan de herkomst van de leden. Inmiddels bestaan er wereldwijd al meer dan 100 chapters, waarvan ruim 40 in Nederland en heeft de club afdelingen in ruim 15 landen. Satudarah MC groeit snel. In tegenstelling tot de Hells Angels MC en veel andere OMG’s of patchholderclubs is Harley Davidson niet het enige motormerk dat in de club meerijdt. Yellow Snakes MC is de grootste supportclub van Satudarah MC. Daar waar de Hells Angels MC nog steeds de 1% club is die het meest de roep naar vrijheid van doen en laten uitstraalt, lijkt Satudarah MC een meer politiek gefundeerd karakter te hebben. Uiteraard is de manier waarop onze regering in het verleden met de Molukse KNIL-militairen is omgegaan daar debet aan. Meer weten ? http://worldwide.satudarah-mc.nl/national/
18 juni 2018 heeft de rechtbank Den Haag, Satudarah MC en zijn supportclubs Saudarah en Supportcrew 999 in heel Nederland verboden en onmiddellijke ontbinding geëist. Cassatie bij de Hoge Raad leverde bracht hierin geen verandering, zodat Satudarah MC definitief verboden is. De status van semi-support Yellow Snakes MC is nog altijd wazig.

 

Opgericht in 2013 is de No Surrender Motorcycle Club een van de jongste in Nederland actieve – en opgerichte – ‘old school’ MC’s (volgend het OM dus ook een OMG). Klaas Otto, oprichter en ex-Satudarah bestuurder, heeft inmiddels de club alweer verlaten. Feitelijk is No Surrender gevormd uit ex-Satudarah en Hells Angels leden. Andere bekende namen die met No Surrender in verband werden en/of worden gebracht zijn Dick Vrij, oud Hells Angels president ‘Big’ Willem van Boxtel, Willem Holleeder en natuurlijk ‘Captain’ Henk Kuipers. Inmiddels zijn de No Surrender chapters te vinden in onder andere Helmond, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Over de grens in Spanje, België, Marokko, Duitsland, Turkije, Suriname, Denemarken, Australië, Libanon en de USA. ‘Wij brengen alle religies samen en vormen een broederschap’, is het credo van No Surrender waar eigenlijk iedereen welkom is ! Meer weten ? http://www.nosurrendermc.com/ No Surrender MC heeft een charity link naar BACA (Bikers Against Child Abuse). Meer weten ? http://www.nosurrendermc.com/
Op 7 juni 2019 is de motorclub door de Nederlandse rechter verboden.

Veterans MC is een vastberaden groep motor enthousiastelingen, waarvan de leden als gemeenschappelijke achtergrond allemaal hun land hebben gediend in en/of onder onder oorlogsomstandigheden, of hebben deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Veterans MC houdt vast aan de broederschap en kameraadschap die in het leger is opgedaan. Daar is – onder moeilijke omstandigheden – ervaren de man naast je te vertrouwen. Hierdoor zijn ‘de Veterans’ met inmiddels 3 chapters gegroeid tot een sterke en succesvolle groep, waarbinnen men bereid is alles te geven voor elkaar, Veterans MC is de ENIGE militaire MC in Nederland. Hun clubhuis c.q. clubhuizen staan elke vrijdagavond open voor veteranen en bikers. Ook Veterans MC is door de overheid ‘onterecht’ als criminele motorclub betiteld, inmiddels heeft de rechter deze kwalificatie als onterecht beoordeeld !
Wil je een keer langskomen stuur dan een mailtje naar secretary@murphycrew.nl

Eind 2013 is het officiële bestuursorgaan van de Nederlandse 1%-clubs opgeheven; de zogeheten Raad van Acht. Clubs als de Demons MC en de Black Sheep MC zijn toen uit dit orgaan gestapt. Van overheidswege werd op ongebruikelijke wijze druk op clubs uitgeoefend, die (ex)militairen of andere overheidsmedewerkers binnen hun gelederen actief hadden. Interessante links betreffend de 1% (OMG) clubs te bevragen bij Smokey’s Disciple. Met de komst van de Banditos MC en vooral de Mongols MC naar Nederland kwamen de OMG’s ineens weer volop in de justitiële belangstelling te staan. Ook Banditos MC (het overkoepelend orgaan) is in 2020 door de Nederlandse rechter verboden. De komst van de Mongols MC is echter nooit vastgesteld.

Interessant om ook eens te lezen:
file:///C:/Users/zooti/OneDrive/Documenten/JOURNALISTIEK/Outlawbikers%20politie.pdf

Aanvullende info OMG’s ?