OMG’s

Het jachtseizoen is weer open

Maar zijn ze nu echt zo gevaarlijk

Vrijheid, broederschap, respect en zelf mogen beslissen wat goed of kwaad voor je is. Daar is het ooit mee begonnen bij – de nu door onze regering als 1% of OMG’s (Outlaw Motorcycle Gang) betitelde – motorclubs als Hells Angels. Betiteld door onze regering en/of media, want ten onrechte wordt aangenomen dat deze clubs zichzelf deze bedenkelijke status hebben aangemeten. De buitenwereld is hiervoor dus verantwoordelijk, al hebben de betreffende clubs zichzelf de 1%-status inmiddels wel als soort ‘geuzennaam’ eigen gemaakt. Smokey’s Disciple merkt op dat waar bij alle soorten groeperingen die zich qua gedrag, uiterlijk, of gedachtengoed positief of negatief onderscheiden van de grauwe massa ‘gelukkig’ nog steeds sprake is van onschuldig zijn totdat schuld is bewezen, dit niet geldt voor motorrijders en met name niet voor ‘bikers’ die member zijn van een van de 1%-clubs, of clubs die daar in uiterlijke vorm op lijken. Waar bij rellende hooligans, verkrachtende asielzoekers, stelende bankiers, door Allah gedreven ‘bomgordeliers’, Marokkaans straattuig en corrupte politici het gedrag gelukkig nog altijd niet tot groepskenmerk wordt gegeneraliseerd, is dit zo geprezen mensenrecht blijkbaar niet van toepassing als er ook maar enige link kan worden gelegd naar het berijden van een gemotoriseerde tweewieler, samengaand met het dragen van een clubnaam op de rug.

De in 1948 in de Amerikaanse staat Californië opgerichte Hells Angels Motorcycle Club is ‘by far’ de bekendste onder de – zo genoemde – Outlaw Motorcycle Gangs. Vooral ex-WWII-militairen, die door hun oorlogservaringen teleurgesteld waren in de maatschappij, keerden zich op deze wijze af van bestaande normen en waarden. Of de naam afkomstig is van een luchtmachtonderdeel (Flying Fortress bomber group), of van een in 1930 geproduceerde gelijknamige film is nooit helemaal duidelijk geworden. Door de meesten wordt Sonny Barger genoemd als de Godfather van de HA. Otto Friedli schijnt weliswaar de naam Hells Angels Motorcycle Club als eerste te hebben gebezigd, maar Sonny is zonder twijfel degene die van de Hells Angels een échte club heeft gemaakt. De mainpatch (deatshead) is door hem ontwikkeld. Kenmerkend voor deze club – en andere vergelijkbare OMG’s – is dat de leden formeel gezag en regels niet erkennen en hun eigen regels willen hanteren. Inmiddels zitten de Hells Angels chapters – of charters – over de hele wereld. De club heeft honderden charters en supportclubs en groeit nog steeds, ondanks de vele 1% – of OMG’-clubs die er inmiddels bij zijn gekomen. Support Your local 81 is een bekende spreuk in MC-land. De Red Devils MC is de grootste supportclub van de HELLS ANGELS MOTORCYCLE CLUB. Meer weten ? www.hellsangels.nl/ of http://www.hamcr.nl/
In 1990 is de Satudarah Motorcycle Club opgericht door een aantal (hoofdzakelijk) Molukse vrienden uit Moordrecht. Als motorrijders noemden zij zich ‘erfgenamen der Molukse krijgers’ De clubkleuren zijn zwart en geel en het beeldmerk van de club is een Alfoerse krijger; Satu darah, hetgeen in het Indonesisch/Maleis één bloed betekent. Maluku is als onderdeel van de colors een eerbetoon aan de herkomst van de leden. Inmiddels bestaan er wereldwijd al meer dan 100 chapters, waarvan ruim 40 in Nederland en heeft de club afdelingen in ruim 15 landen. Satudarah MC groeit snel. In tegenstelling tot de Hells Angels MC en veel andere OMG’s of patchholderclubs is Harley Davidson niet het enige motormerk dat in de club meerijdt. Yellow Snakes MC is de grootste supportclub van Satudarah MC. Daar waar de Hells Angels MC nog steeds de 1% club is die het meest de roep naar vrijheid van doen en laten uitstraalt, lijkt Satudarah MC een meer politiek gefundeerd karakter te hebben. Uiteraard is de manier waarop onze regering in het verleden met de Molukse KNIL-militairen is omgegaan daar debet aan. Meer weten ? http://worldwide.satudarah-mc.nl/national/
Met maar net drie jaar geschiedenis in de boeken is de No Surrender Motorcycle Club een van de jongste in Nederland actieve – en opgerichte – OMG. Klaas Otto, oprichter en ex-Satudarah bestuurder, heeft inmiddels de club alweer verlaten. Feitelijk is No Surrender gevormd uit ex-Satudarah en Hells Angels leden. Andere bekende namen die met No Surrender in verband werden en/of worden gebracht zijn Dick Vrij, oud Hells Angels president ‘Big’ Willem van Boxtel, Willem Holleeder en Henk Kuipers. Inmiddels zijn de No Surrender chapters te vinden in onder andere Helmond, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Over de grens in Spanje, België, Marokko, Duitsland, Turkije, Suriname, Denemarken, Australië, Libanon en de USA. ‘Wij brengen alle religies samen en vormen een broederschap’, is het credo van No Surrender waar eigenlijk iedereen welkom is ! Meer weten ? http://www.nosurrendermc.com/ No Surrender MC heeft een charity link naar BACA (Bikers Against Child Abuse). Meer weten ? http://www.nosurrendermc.com/
Trailer Trash MC is opgericht in 2004, maar wordt door velen vanaf 2009 toegeschreven aan Satudarah MC. Dat Zigeuners en ‘Kampers’ een wezenlijk onderdeel uitmaken van deze club mag wel duidelijk zijn. Trailer Trash heeft Den Haag als oorspronkelijke zetel. Bij deze club is het bezit van een Harley Davidson geen ongeschreven regel. Binnen Trailer Trash (Travellers) krijgen leden meer ruimte voor leven naast de club. Het is geen club waar het standaard beeld van mannen met baarden en tattoos op Harley’s wordt bevestigd. Binnen de 1%-MC-wereld heeft Trailer Trash een eigen gezicht. Net als bij de andere als 1% betitelde clubs, of clubs die daar uiterlijk op lijken is ook deze club vaak onderwerp van gesprek aan de ‘handhavende koffietafel’. Ook Trailer Trash is een nog steeds groeiende MC. Meer weten ? Ook deze bro’s hebben een prima website; http://www.trailertrash.nl/
Eind 2013 is het officiële bestuursorgaan van de Nederlandse 1%-clubs opgeheven; de zogeheten Raad van Acht. Clubs als de Demons MC en de Black Sheep MC zijn toen uit dit orgaan gestapt. Van overheidswege werd op ongebruikelijke wijze druk op clubs uitgeoefend, die (ex)militairen of andere overheidsmedewerkers binnen hun gelederen actief hadden. Interessante links betreffend de 1% (OMG) clubs te bevragen bij Smokey’s Disciple. Met de komst van de Banditos MC en vooral de Mongols MC naar Nederland lijken de OMG’s ineens weer volop in de justitiële belangstelling te staan. Terecht ???

Aanvullende info OMG’s ?