Vrijheid, broederschap, respect en zelf mogen beslissen wat goed of kwaad voor je is. Daar is het ooit mee begonnen bij – de nu door onze regering als 1% of OMG’s (Outlaw Motorcycle Gang) betitelde – motorclubs als de Hells Angels MC. Betiteld door onze regering en/of media, want ten onrechte wordt aangenomen dat deze clubs zichzelf deze bedenkelijke status hebben aangemeten. De buitenwereld is hiervoor dus verantwoordelijk, al hebben de betreffende clubs zichzelf de 1%-status inmiddels wel als soort ‘geuzennaam’ eigen gemaakt. Motorrijderscultuur gekenmerkt door het vrijheidsgevoel van lange toertochten, het uitwisselen van motorervaringen, kampvuur, welkom zijn bij andere ‘full-color-clubs’ (ja, je mag ook ‘full-colour’ schrijven) waar ook op de aardkloot en als cultuurkernwoorden; respect, loyaliteit, liefde, broederschap en onvoorwaardelijke trouw aan de club en je ‘maten’ ! Niet het woord ‘outlaw’ vertalen als ‘zichzelf buiten de wet stellen’, maar als ‘niet zomaar alles wat een overheid zegt voor waar aannemen en slaafs opvolgen’.

In deze motorwereld zijn de ‘colors’ van een club letterlijk ALLES. Zeker de driedelige ‘full-colors’ (boven; clubnaam / midden; clublogo / onder; afdelings- of stadsnaam).

Een mooie wereld, maar een wereld waar het Openbaar Ministerie (OM) helaas heel anders over denkt. De autoriteiten zijn al jaren bezig met een offensief tegen de door hen en de media vastgestelde criminaliteit binnen vier grote – en een aantal kleinere – Nederlandse motorclubs. Overige motorclubs worden en passant gedemoniseerd, gestigmatiseerd en met regelmaat (zonder opgaaf van redenen) gelijkgesteld aan de vermeende criminele 1%-status van deze clubs.

Hells Angels MC, No Surrender MC, Satudarah MC en de Nederlandse afdeling van de Bandidos MC zijn al door de rechter verboden (gedeeltelijk ook al in hoger beroep), waarbij de ‘ontwrichtende werking die de clubs hebben op de samenleving’ doorgaans – zonder écht verdere uitleg – als hoofdreden wordt aangegeven. Andere grote clubs gingen door de druk vanuit het OM over in andere clubsamenstellingen. Zo ging Trailer Trash MC bijvoorbeeld voor een groot deel op in Caloh Wagoh MC en eigenlijk is dat ondanks de MC-toevoeging geen échte MC.

Het OM en de hen onderdanige Nederlandse Politie maken gebruik van een lijst waarop momenteel zeventien motorclubs staan, inclusief de vier inmiddels verboden clubs. ‘Motorbendes’ worden ze in de stukken genoemd, of naar Amerikaans voorbeeld ‘Outlaw Motorcycle Gangs’, door het OM (zonder G) worden deze clubs gedefinieerd als; ‘organisaties die zich bezighouden met ondermijnende en criminele activiteiten waarbij de motor(club) slechts wordt gebruikt om de schijn van een normale vereniging op te houden’. Rogues MC, Black Sheep MC, Demons MC & Veterans MC zijn voorbeelden van clubs die om onbegrijpelijke redenen ook op deze lijst prijken. Notabene clubs die prospects (aspirant-leden) die een proeffase moeten doorlopen voordat ze volwaardig lid worden en de full-colors mogen dragen niet blootstellen aan wat voor vorm van geweld dan ook. (het basis- document uit 2014 met dank aan ‘dutchbikers’; https://dutchbikers.wordpress.com/2014/11/24/outlaw-motorcycle-gangs-in-nederland/)

Ja er zijn pogingen geweest vanuit de clubs zelf om door verbinding het OM duidelijk te maken dat de gevreesde ‘cluboorlogen’ slechts bestaan / bestonden in de kronkelige hersenmassa’s van de wetshandhavers. Zo werd in 1996 de Raad van Acht in het leven geroepen, waarin de grootste clubs met elkaar overlegden. Daar werd onder meer bepaald welke nieuwe clubs de full-color-status kregen en werd geprobeerd tot een eenduidige opstelling van alle clubs te komen. Mede door het OM-offensief is deze raad inmiddels uiteengevallen. Eind 2013 is dit officiële bestuursorgaan van de Nederlandse 1%-clubs opgeheven; clubs als de genoemde Demons MC en de Black Sheep MC zijn toen uit dit orgaan gestapt. Van overheidswege werd (en wordt) op ongebruikelijke wijze druk op clubs uitgeoefend, die (ex)militairen of andere overheidsmedewerkers binnen hun gelederen actief hadden, danwel hebben. Een nieuwe door het OM gebruikte tactiek van chantage is hét wapen in de strijd tegen clubleden die verdienstelijk en vaak levensreddend actief zijn binnen onze samenleving. Je krijgt gewoon de keus; opzouten uit je geliefde club…..of anders je baan kwijt. Terecht ???? Nee, natuurlijk niet. Totaal van de gekke zelfs en compleet in strijd met de grondwet en het strafrecht.

Zijn al die verboden en uitspraken van de rechtbank nu ook effectief in de optiek van het OM ? Ehhhhh….nee; nog nooit zijn er zoveel colordragende motorclubs in Nederland actief geweest als nu in 2019 ! Iets zonder duidelijke reden verbieden, blijkt ook in de motorwereld dus averechts te werken. Wel verbaas ik mij over de gelatenheid waarmee de betrokken MC’s de gerechtelijke uitspraken lijken te accepteren. Niks geen groot landelijk protest, geen grote advocatenkantoren die zich (terecht) in de strijd gooien contra het OM. Gelatenheid, of is het gewoon: ‘Ze bekijken het maar, mét, zonder of met andere colors….wij doen toch gewoon ons ding !’ Tja, misschien is dat ook wel de oplossing, want – zoals al gezegd – het is eigenlijk nog nooit zo goed gegaan met de motorclubs en langzaam komen alle eerder verboden evenementen weer terug op de ‘motorevenementenkalender’ ! Laten we eerlijk zijn; de hele ‘vervolging’ en mediahype heeft totaal niet dat gebracht wat het OM er van hoopte toch ?? Ik zie duidelijk een verschuiving in de publieke opinie en zelfs in de media naar een meer positiever beeld van ‘onze’ motorwereld. Steeds meer wordt het accent gelegd op het goede dat motorclubs, motorsportverenigingen en motorstichtingen juist voor de minder bedeelde mens doen. ‘Goodwill-Bikers’ zijn inmiddels een landelijk bekend begrip !

Ik merk op dat waar bij alle soorten groeperingen die zich qua gedrag, uiterlijk, of gedachtengoed negatief onderscheiden van de grauwe massa ‘gelukkig’ nog steeds sprake is van onschuldig zijn totdat schuld is bewezen, dit blijkbaar voor het OM en kont likkende media niet geldt voor ‘zich vermeend negatief gedragende’ motorrijders en met name niet voor ‘bikers’ die member zijn van een van de 1%-clubs, of clubs die daar in uiterlijke vorm op lijken. Waar bij rellende hooligans, verkrachtende asielzoekers, stelende bankiers, zichzelf verrijkende medicijnproducenten, door Allah gedreven ‘bomgordeliers’, Marokkaans straattuig en corrupte politici het gedrag gelukkig nog altijd niet tot groepskenmerk wordt gegeneraliseerd, is dit zo geprezen mensenrecht blijkbaar niet van toepassing (geweest ?) als er ook maar enige link kan – maar vooral kon – worden gelegd naar het berijden van een gemotoriseerde tweewieler, samengaand met het dragen van een clubnaam op de rug. Wat te denken van de club die de zwart-gele colors van ons OM draagt; onze Landelijke Politie ? Wat is er gebeurd met hun cultuurkernwoorden; integer, betrouwbaar, proportioneel, dienstbaar en samenleving ? Daar staat toch verrot weinig meer van overeind in dit – tot bijna failliete boedel verworden – handhavingsorgaan. Kut natuurlijk voor de (ja, die zijn er écht ook nog) hardwerkende, betrouwbare en hulpverlenende groep dienders, maar je zal er maar bij horen ! Als je niet beter zou weten, zou je haast gaan denken dat het OM haar eigen ‘politieclub’ als nieuw slachtoffer heeft gekozen. Hebben we ook nog de club die ons OM vanuit het Haagse aanstuurt en die notabene woorden als ‘vrijheid’ en ‘democratie’ predikt. De meest corrupte en criminele politieke partij ooit ! (in ons polderlandschap wel te verstaan), een club waar men ‘onwaarheden’ en ‘leugens’ verkopen tot kunst heeft verheven. Nee, ik verlaag me niet tot het veroordelen van hele groepen en/of partijen op het gedrag van een minderheid binnen deze groep of partij, maar hier kan zelfs de meest gewraakte vermeende OMG nog een puntje aan zuigen !

Misschien eens tijd om met z’n allen die woorden ‘vrijheid’ en ‘democratie’ nieuw leven in te blazen. Motorrijders laten genieten van hun levensstijl en vrijheid, de politie inzetten voor daadwerkelijke handhaving van de openbare orde en hulpverlening en het OM gebruiken voor vervolging van échte criminelen. Dit alles aangestuurd door politieke partijen die geen vijanden verzinnen en niet wegkijken bij echte problemen. De cultuurkernwoorden van alle genoemde ‘clubs’ dus in de kookpot, effe roeren en met een stevige bodem weer van start………jaja, ik weet het ‘ridicuul idealisme’ !!

Ride safe, enjoy life !