Als de naam van de agent die George Floyd ruim acht minuten in het Amerikaanse Minneapolis de adem ontnam Alexandro González zou zijn in plaats van Derek Chauvin, dan zou het op 1 juni op de Amsterdamse Dam niet veel drukker zijn geweest dan op welke maandag ook in deze coronatijd. Als George Floyd de gekleurde agent was geweest, die de blanke Derek Chauvin met zijn knie het leven had uitgedrukt, was het gebleven bij een korte melding in de ‘staatskrant’ Star Tribune en had verder niemand – buiten familie en kennissenkring – zich er druk om gemaakt. Het feit op zich zou net zo triest en onzinnig blijven. Wat mij opvalt dat niemand het heeft over het feit dat van de andere drie agenten die i.v.m. de ‘moord’ op Floyd terecht zijn opgepakt er twee geen blanke huidskleur hebben.

Niemand zal ontkennen dat de Amerikaanse flikken, wouten, juuten of hoe je ze ook wilt noemen nu niet bepaald allemaal lijken uit te blinken in empathisch vermogen en een goede invulling van hun discretionaire bevoegdheid. Niemand zal ook ontkennen dat er in de VS een serieus probleem is tussen de overheid en de niet-blanke bevolking. Toch is de politie opleiding pittig en vergelijkbaar met die in Nederland, maar ‘dienders’ (ja, zo kan je ze ook noemen) in de VS maken echter aanzienlijk minder kans om het eind van hun werkdag te halen dan – bijvoorbeeld – hun Nederlandse collega’s. Werkdruk, gevaarsetting en imago spelen hier zeker ook een rol.

Terug even naar racisme, want daar draait het de laatste dagen toch weer om. Racisme houdt in dat mensen van een bepaald ras zich op wat voor manier dan ook superieur achten aan mensen van een ander ras. Racisme beperkt zich echter niet meer tot rassen, maar speelt (o.a.) ook bij geaardheid regelmatig een rol. Verwerpelijk, misdadig, schandalig en onmenselijk natuurlijk ! Superlatieven schieten tekort. Racisme kan en mag nooit, maar bestaat helaas overal op deze aardkloot. In China, in Brazilië, in Turkije, ja zelfs in Nederland bestaat het. Racisme en dientengevolge discriminatie heeft geen kleur en bestaat niet per definitie uit ‘blanken’ die zich superieur wanen aan anders gekleurden.  Opvallend – nee helaas zelfs normaal – is dat elke actie waarbij een ‘blanke burger’ in conflict is met een ‘anders gekleurde burger’ direct en bijna kwijlend van genoegen door de ‘Afriyies’ onder ons de racismemedaille krijgt opgespeld.

 Martin Luther King Jr.

Volgens mij gaat racisme niet alleen over huidskleur, komaf en geaardheid, maar steeds meer over macht en onmacht en vooral over rijk en arm en in die mechanismen maakt het écht niet uit welke huidskleur of geaardheid je hebt.

Waarom niet eens gewoon objectief en zonder welk vooroordeel dan ook naar zo’n situatie kijken en een niet goed functionerende agent zien die een medeburger op onrecthmatige wijze het leven ontneemt. De situatie beoordelen zonder kleuren te noemen. De dader straffen conform het geldende rechtssysteem en conform het gelijkheidsbeginsel. Niet kijken naar de kleur van de agent, niet kijken naar het strafblad van de burger. Gewoon objectief het feit bekijken en beoordelen !