Back to Sweden

Weer naar Zweden Ja, als je voor de 55ste keer gas geeft richting Sverige, mag je rustig spreken van ‘weer naar Zweden’. Het land herbergt dan ook geen echte onbekende plekjes meer voor mij. Van Trelleborg tot Kiruna (en de nog hoger gelegen Nordkapp), van Göteborg...