WhatsApp-Image-20160726

Ik kijk door het raam van de touringcar naar buiten. Mijn jongste dochter zit naast me. Op haar rug staat: Kuyt. Zo heet ze niet, noch haar voor- noch haar achternaam lijken er zelfs op. We zijn op weg naar 020, zoals we dat als vastgeroeste Feyenoordsupporters horen te noemen. Vandaag staat de strijd om de Johan Cruyff schaal op het programma. ‘Niets is mooier dan dat ene woord’; schalt door de bus…….toch niet helemaal waar. Iets is in ieder geval in mijn beleving nog mooier dan dat ene woord: Motorrijden ! Het was dan ook onze bedoeling om deze dag nog net iets mooier te beginnen bij de Harleydag van HDC Goodfellas aan de Laagjes in de mooiste rotstad van Nederland, ons eigen Rotjeknor. Eerst een paar uurtjes ‘brommers kieken’, genieten van een relaxte sfeer en goede muziek en daarna richting die omgekeerde UFO aan de Arena Boulevard om die verzilverde bonbonschaal op te halen. Met een beetje mazzel voor tienen weer terug en nog even gepast afsluiten aan de Laagjes. Mijnheer Ahmed Aboutaleb en zijn consorten van de ‘Driehoek’ (OM, lokale overheid en de politie) gooiden echter onverwacht roet in het zo smakelijk geadverteerde motoreten. De Harleydag werd het zoveelste slachtoffer van een ongefundeerde heksenjacht op motorrijders en rijdsters, die graag door middel van het dragen van colors willen laten zien van welke club ze lid zijn. Beetje zoals ‘ons’ Feyenoord straks die vale grasmat in Amsterdam-Zuidoost zal betreden; herkenbaar ! Net zoals op al die andere motorfeesten die plots een gevaar voor de mensheid lijken te zijn, is er op voorgaande edities van de Goodfellas Harleydag nog nooit een incident geweest. Integendeel; het waren altijd prachtige dagen, met een uitstekende sfeer waar écht jong en oud van liep te genieten. Vorig jaar staakte de politie zelfs op de betreffende dag, niets aan het handje !!! Gisteren ging de ‘bijltjesdag’ voor de Surinaamse en Antilliaanse criminelen in Rotterdam gewoon door; het Zomercarnaval. Altijd goed voor de nodige vecht- en steekpartijen, soms zelfs nog erger. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat alle Surinamers en Antillianen crimineel zijn. Ik heb het hier over de minderheid in deze gemeenschappen, zoals er in elke gemeenschap een aantal criminelen huist. De politie-inzet was gigantisch, maar blijkbaar was er geen reden om te vrezen voor geweld, vernielingen, ongenoegen of wat dan ook. De politie-inzet was puur voor de gezelligheid !

Mijn dochter en ik zitten in de laatste bus van een colonne die in totaal 75 bussen telt. Bij de Kuip stonden al meerdere pelotons ME, speciale eenheden, politie camerateams, de bereden brigade en een fors aantal ‘gewone’ dienders. We zijn allebei uitvoerig gefouilleerd en gescand. Vanaf het moment waarop we het parkeerterrein van de Kuip afreden, tot waar we nu rijden (en dat is ter hoogte van Schiphol) zijn alle op- en afritten afgezet door motordienders. In de colonne rijden pelotons ME mee en meerdere gewone surveillancewagens van de politie. Over een minuut of twintig mogen we de bus uit en zullen we tussen een cordon van dienders richting de Arena worden gedreven. Nee, mijnheer Aboutaleb, dat negatieve politie-advies om een vergunning voor de Harleydag van HDC Goodfellas te weigeren was écht helemaal terecht ! Evenementen met een commerciële basis en waar je je even flink kan profileren als ‘handhavers’; ja, die moeten altijd doorgaan. Alleen zo kunnen we de burger tenslotte ‘schijnveiligheid’ voorwenden.

Ik denk aan een zinsnede die ik al eerder op deze website heb gepost: Waar bij alle soorten groeperingen die zich qua gedrag, uiterlijk, of gedachtengoed positief of onderscheiden van de grauwe massa ‘gelukkig’ nog steeds sprake is van onschuldig zijn totdat schuld is bewezen, geldt dit niet voor motorrijders en vooral niet voor ‘bikers’ die member zijn van een van de 1%-clubs, of clubs die daar in uiterlijke vorm op lijken. Waar bij rellende hooligans, verkrachtende asielzoekers, stelende bankiers, door Allah gedreven ‘bomgordeliers’, Marokkaans straattuig en corrupte politici het gedrag gelukkig nog altijd niet tot groepskenmerk wordt gegeneraliseerd, is dit zo geprezen mensenrecht blijkbaar niet van toepassing als er ook maar enige link kan worden gelegd naar het berijden van een gemotoriseerde tweewieler, samengaand met het dragen van een clubnaam op de rug. Artikel 1 van ‘onze’ grondwet luidt nog steeds: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Waarschijnlijk moet daar dan toch een sub b aan worden toegevoegd met de tekst: Het staat de wetgever / overheid vrij in gevallen waarbij op – welke wijze dan ook – een relatie kan worden gelegd met het berijden van een motorfiets, al dan niet in combinatie met het zichtbaar dragen van een clubnaam op kleding, sub a te negeren. In dergelijke gevallen is ook het in het strafrecht gebezigde ‘onschuldpresumptie’ (onschuldig totdat schuld is bewezen) automatisch niet van kracht. Motorrijders zijn per definitie schuldig !

hdc goodfellas2

Terwijl een aantal van mijn busgenoten zich even verlaagt tot neanderthalerniveau en een ode aan Hamas brengt, lees ik op mijn mobieltje dat het Zomercarnaval van Rotterdam op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed komt. Dit vanwege de culturele identiteit en sociale cohesie van dit evenement. Het Zomercarnaval – zoals al eerder opgemerkt – de jaarlijkse bijltjesdag voor criminele Antilliaanse en Surinaamse medeburgers. Culturele identiteit en sociale cohesie; volgens mij precies de juiste omschrijving voor bijvoorbeeld de Harleydag van HDC Goodfellas !

We draaien van de grote weg af…..op straat lijkt iedereen last te hebben van acute middelvinger- stijfheid. Op de Laagjes zou de sfeer nu uitstekend zijn geweest !